itaətsizlik

itaətsizlik
is. İtaət etməmə, boyun əyməmə, tabe olmama, sözə qulaq asmama; hörmətsizlik, intizamsızlıq. Qızının belə itaətsizliyi İmamverdiyə artıq dərəcədə təsir etmişdi. S. S. A.. Min ilin əzilmiş rəncbəri sanki qəbirdən qalxıb mülkədarla vuruşur, əlinə götürdüyü yabanı, odlu silahı yerə qoymaq istəmir, itaətsizlik hər səmti bürüyür. S. R.. İtaətsizlik etmək (göstərmək) – itaət etməmək, tabe olmamaq, sözə qulaq asmamaq, üzə durmaq, hörmətsizlik göstərmək. Hələ arvadı Nigar açıqdan-açığa ona itaətsizlik edir, özünü yaxşı aparmayırdı. S. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • itaət — is. <ər.> 1. Tabe olma, boyun əymə, sözə qulaq asma, göstərişə əməl etmə; tabelik. Ata anaya itaət. Böyüyə itaət. – <Qaplan:> Əmrinə itaət bir vəzifədir; Verdiyin hər fərman bizə töhfədir. A. Ş.. Çay üstündə qazı həmçinin vəz edib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərkeşi — f. itaətsizlik, qulaq asmama …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • asilik — is. 1. İtaətsizlik, azğınlıq. 2. Günahkarlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • başsızlıq — is. 1. Ağılsızlıq, giclik, düşüncəsizlik. 2. Sahibsizlik, yiyəsizlik, böyüksüzlük. 3. Qarışıqlıq, nizamsızlıq, hərc mərclik. // İtaətsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”